2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2024

Sedinta A.G.O.A. din 26/27.04.2023
Tip sedinta Ordinara Data  25/26.04.2024
Data Referinta  11.04.2024 Data Inregistrare  23.05.2024

Convocator  

 Download

Model imputernicire - persoane fizice 

 Download

 

Model imputernicire - persoane juridice

 Download

 

 

Materiale sedinta

 

 
 

Situatii financiare individuale - 2023

Raportul anual al administratorilor individual - 2023

Note la situatiile financiare individuale 2023

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2023

Situatii financiare consolidate - 2023

Raportul anual al administratorilor consolidat - 2023

Note la situatiile financiare consolidate 2023

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2023

B.V.C. - 2024

Program productie - 2024

Program investitii - 2023 - 2024

Politica de Remunerare - Plan de administrare

Raport de Remunerare aferent exercitiului financiar 2023

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
 

 Download

Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
 

 Download

 

Proiectul de Hotarare  

 

Download

 

 

Hotarare

 

Download

 

2023

Sedinta A.G.O.A. din 26/27.04.2023
Tip sedinta Ordinara Data  26/27.04.2023
Data Referinta  12.04.2023 Data Inregistrare  23.06.2023

Convocator  

 Download

Model imputernicire - persoane fizice 

 Download

 

Model imputernicire - persoane juridice

 Download

 

 

Materiale sedinta

 

 
 

Situatii financiare individuale - 2022

Raportul anual al administratorilor individual - 2022

Note la situatiile financiare individuale 2022

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2022

Situatii financiare consolidate - 2022

Raportul anual al administratorilor consolidat - 2022

Note la situatiile financiare consolidate 2022

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2022

B.V.C. - 2023

Program productie - 2023

Program investitii - 2023

Politica de Remunerare - Plan de administrare

Raport de Remunerare aferent exercitiului financiar 2022

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
 

 Download

Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
 

 Download

 

Proiectul de Hotarare  

 

Download

 

Hotarare

Download

 

2022

Sedinta A.G.O.A. din  27.04.2022
Tip sedinta Ordinara Data  27.04.2022
Data Referinta  07.04.2022 Data Inregistrare  17.06.2022

Convocator  

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

Download

Model imputernicire - persoane juridice 

Download

 

Materiale sedinta

 

 

Situatii financiare individuale - 2021

Raportul anual al administratorilor individual - 2021

Note la situatiile financiare individuale 2021

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2021

Situatii financiare consolidate - 2021

Raportul anual al administratorilor consolidat - 2021

Note la situatiile financiare consolidate 2021

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2021

B.V.C. - 2022

Program productie - 2022

Program investitii - 2022

Politica de Remunerare - Plan de administrare

Raport de Remunerare aferent exercitiului financiar 2021

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
 

Download

Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
 

Download

Proiectul de Hotarare  

Download

Hotarare

Download

2021

Sedinta A.G.O.A. din  27.04.2021
Tip sedinta Ordinara Data  27.04.2021
Data Referinta  12.04.2021 Data Inregistrare  17.06.2021

Convocator  

Download

Model imputernicire - persoane fizice 

Download

Model imputernicire - persoane juridice 

Download

 

Materiale sedinta

 

 

Situatii financiare individuale - 2020

Raportul anual al administratorilor individual - 2020

Note la situatiile financiare individuale 2020

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2020

Situatii financiare consolidate - 2020

Raportul anual al administratorilor consolidat - 2020

Note la situatiile financiare consolidate 2020

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2020

B.V.C. - 2021

Program productie - 2021

Program investitii - 2021

NOTE INFORMATIVE cu privire la pct. 2, 3, 5, 6 al convocatorului A.G.O.A. din data de 27.04.2021

Politica de Remunerare - Plan de administrare

Raport de Remunerare aferent exercitiului financiar 2020

Politica de distributie a dividendelor

Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie

Codul de Guvernanta Corporativa

Declaratie de acceptare a mandatului de administrator

Declaratie eligibilitate  inscriere pentru membrii CA

Solicitare inregistrare dosar pentru CA

Declaratie inscriere-acceptare pentru membrii CA

Declaratie prelucrare date cu caracter personal

Buletin de vot secret pct. 3 si 6

Lista candidatilor pentru alegerea Consiliului de Administratie al PREFAB SA

CV Milut Petre Marian

CV Ionescu Marian Valentin

CV Milut Anca Teodora

Intrebari formulade de SIF Muntenia prin adresa nr. 2519 / 108881 din 14.04.2021

Raspunsuri la adresa SIF Muntenia nr. 2519 / 108881 din 14.04.2021

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
 

Download

Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
 

Download

Proiectul de Hotarare  

Download

Hotarare

Download

2018

Sedinta A.G.O.A. din 26.04.2018
Tip sedinta Ordinara Data 26.04.2018
Data Referinta 13.04.2018 Data Inregistrare 15.05.2018
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

Situatii financiare individuale - 2017

Raportul anual al administratorilor individual - 2017

Note la situatiile financiare individuale 2017

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2017

Situatii financiare consolidate - 2017

Raportul anual al administratorilor consolidat - 2017

Note la situatiile financiare consolidate 2017

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2017

B.V.C. - 2018

Program productie - 2018

Program investitii - 2018

Regulament guvernanta corporativa

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

Download

2016

Sedinta A.G.O.A. din 29.09.2016
Tip sedinta Ordinara Data 29.09.2016
Data Referinta 14.09.2016 Data Inregistrare 18-10-2016
Convocator Download Model procura - persoane fizice Download Model procura - persoane juridice Download  
Materiale sedinta

Lista candidaturi pt alegerea unui mb.C.A. AGOA-29.09.2016

CV - Radu Momanu

NOTĂ INFORMATIVĂ cu privire la pct. 1 al convocatorului A.G.O.A. din data de 29.09.2016

DECLARAŢIE de acceptare a mandatului de administrator

Declaratie eligibilitate  inscriere pt. mb.CA

Solicitare inregistrare dosar pt.CA

DECLARATII inscriere-acceptare mb pt CA

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download
Proiectul de Hotarare Download

Hotarare 

Download

2015

Sedinta A.G.O.A. din 28.04.2015
Tip sedinta Ordinara Data 28.04.2015
Data Referinta 13.04.2015 Data Inregistrare 15-05-2015
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Situatii Financiare Individuale - 2014

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Individuale - 2014

Raportul Anual al Administratorilor - Individual - 2014

Bilantul Anual Individual - 2014

 

Situatii Financiare Consolidate - 2014

Raportul Auditorului - Situatii Financiare Consolidate - 2014

Raportul Anual al Administratorilor - Consolidat - 2014

Bilantul Anual Consolidat - 2014

Contul de Profit si Pierderi - Consolidat - 2014

 

B.V.C. - 2015

Program Productie 2015

Program Investitii - 2015

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2014

Sedinta A.G.O.A. din 29.04.2014
Tip sedinta Ordinara Data 29.04.2014
Data Referinta 17.04.2014 Data Inregistrare 16-05-2014
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Situatii Financiare Individuale 2013

Raportul Auditorului Preliminar - Situatii Financiare Individuale 2013

B.V.C. - 2014

Program Productie 2014

Program Investitii 2014

Raport Anual al Administratorilor pentrul anul 2013

Raportul Anual al Administratorilor pentru anul 2013 - Consolidat

Bilantul anual 2013 - Consolidat

Contul de Profit si Pierderi 2013 - Consolidat

Situatii Financiare 2013 - Consolidate

Raportul auditorului Preliminar - Situatii Financiare Consolidate 2013

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2013

Sedinta A.G.O.A. din 19.06.2013
Tip sedinta Ordinara Data 19.06.2013
Data Referinta 08.06.2013 Data Inregistrare 20-05-2013
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Lista Candidaturilor

Curriculum Vitae - Milut Petre Marian

Curriculum Vitae - Ionescu Marian Valentin

Curriculum Vitae - Negrau Relu Dorin

 

Dreptul Actionarilor de a formula propuneri pentru functia de Administrator in Consiliul de
Administratie al S.C. PREFAB S.A. Bucuresti

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.O.A. din 29.04.2013
Tip sedinta Ordinara Data 29.04.2013
Data Referinta 18.04.2013 Data Inregistrare 29-03-2013
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Situatii Financiare Individuale 2012

Raportul Auditorului -  Situatii Financiare Individuale 2012

B.V.C. 2013

Proiect Program Productie 2013

Proiect Program Investitii 2013

Raport Anual al Administratorilor pentru anul 2012

Raportul Anual al Administratorilor pentru anul 2012 - Consolidat

Bilant anual 2012 - Consolidat

Contul de Profit si Pierderi 2012 - Consolidat

Situatii Financiare 2012 - Consolidate

Raportul Auditorului  - Situatii financiare - Consolidate - 2012

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2012

Sedinta A.G.O.A. din 30.08.2012
Tip sedinta Ordinara Data 30.08.2012
Data Referinta 17.08.2012 Data Inregistrare 20-09-2012
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Situatii Financiare Anuale Consolidate 2011 - IFRS

Raportul Anual Consolidat al Administratorilor 2011

Raport Audit Financiar Consolidat 2011 - IFRS

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.O.A. din 29.03.2012
Tip sedinta Ordinara Data 29.03.2012
Data Referinta 16.03.2012 Data Inregistrare 29-02-2012
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator
Materiale sedinta Situatii Financiare la 31.12.2011

Raportul Administratorilor la 31.12.2011

B.V.C. 2012

Programul de Productie pe anul 2012

Raportul Auditorului Statutar al PREFAB S.A.

Raportul Anual conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1 /2006

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

2011

Sedinta A.G.O.A. din 24.11.2011
Tip sedinta Ordinara Data 24.11.2011
Data Referinta 15.11.2011 Data Inregistrare 24-10-2011
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta

Proiect Program de Investitii 2012

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator

 

Sedinta A.G.O.A. din 14.04.2011
Tip sedinta Ordinara Data 14.04.2011
Data Referinta 31.03.2011 Data Inregistrare 22-04-2011
Convocator Download convocator Model procura - persoane fizice Download convocator Model procura - persoane juridice Download convocator  
Materiale sedinta

Situatiile Financiare la 31.12.2010

Raportul Auditorului Statutar al PREFAB S.A.

Raportul Administratorilor Privind Exercitiul Financiar la 31.12.2010

B.V.C. 2011

Program Productie 2011

Program Investitii 2011

Raportul Anual Conform Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006

Regulament de Guvernanta Corporativa

Formular de vot prin
corespondenta - persoane fizice
Download convocator
Formular de vot prin
corespondenta - persoane juridice
Download convocator
Proiectul de Hotarare Download convocator Hotarare Download convocator