Balastiera ”Prefab” este o unitate de producţie – agregate minerale naturale grele – a societăţii comerciale Prefab S.A.

Balastiera Prefab are o activitate productivă de zeci de ani, capacitatea de producţie anuală proiectată fiind de 1.000.000 mc agregate minerale. Zona de exploatare este în albia minoră a Dunării, limitrof Călăraşului.
Se disting cinci faze în procesul tehnologic utilizat în balastieră: extracţie, transport naval, descărcare, prelucrare (sortare–spălare) şi livrare. Întregul flux tehnologic al balastierei Călăraşi din cadrul societăţii comerciale Prefab S.A. Călăraşi este prezentat în figura numărul 1.

1. Extracţie

Pentru extracţia nisipului şi pietrişului (balastului) din albia minoră a Dunării, km.376500÷377000, km.384865÷385000 sau km.388865÷389000 societatea Prefab S.A. Călăraşi utilizează draga absorbant–refulantă, tip Beaver–King, din dotare. Capacitatea de extracţie orară este de 150 mc. Exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş se face prin metoda fâşiilor paralele, amplasate transversal pe direcţia de curgere a Dunării, într-o singură treaptă de exploatare, cu avansare din aval în amonte.

2. Transport naval

Transportul nisipului şi pietrişului (balastului) de la punctul de extracţie la punctul de prelucrare (aflat în aval, dana proprie km.90 Borcea, mal stâng) se face pe Dunăre, apoi pe braţul Borcea, cu ceamuri autopropulsate proprii. Capacitatea de transport a unui ceam este de 600 mc.

3. Descărcare

Descărcarea ceamurilor se face cu elevatorul cu cupe din dotare. Productivitatea orară este 200 mc. Cupele elevatorului deversează nisipul şi pietrişul (balastul) pe un releu de benzi transportoare pentru a-l depozita în halda de pe mal, special amenajată.

4. Lucrări de prelucrare

Din halda de la mal (amplasată pe un tunel), printr-un releu de benzi transportoare de circa 800 m, nisipul şi pietrişul (balastul) ajunge staţia de sortare–spălare. Staţia are două trepte de ciuruire, în cascadă. Se obţin sorturile granulometrice 0÷4 (sau 0÷1 şi 1÷4), 4÷8, 8÷16, 16÷31.

5. Livrare

Se pot livra, pe bază de contracte economice, nisip şi pietriş (balast) sau sorturile granulometrice obţinute, 0÷4 (nisip), 4÷8 (mărgăritar), 8÷16 şi 16÷31 (piatră). Expedierea sorturilor granulometrice obţinute se realizează mecanizat, haldele cu sorturi fiind amplasate pe un tunel ceea ce permite, printr-un releu de benzi transportoare, alimentarea depozitelor staţiilor de betoane ale societăţii sau încărcarea mijloacelor auto/C.F.R. ale beneficiarilor externi.

Conform legislatiei internationale si nationale din domeniul calitatii si mediului, societatea a implementat un sistem integrat de asigurare calitate – mediu conform ISO 9001/2008 .
Politica si obiectivele conducerii executive a societatii comerciale privind calitatea agregatelor minerale care se produc de catre sucursala balastiera fac parte integranta din politica si obiectivele privind calitatea stabilite pentru intreaga activitate a Prefab S.A.
Obiectivul general al Prefab S.A. in domeniul producerii agregatelor minerale il constituie obtinerea unor produse conforme cu standardele in vigoare care sa asigure satisfacerea deplina a cerintelor sucursalelor utilizatoare ale societatii precum si obtinerea si mentinerea unei reputatii solide pe piata privind nivelul de satisfacere a cerintelor beneficiarilor, asigurarea prioritatii fata de concurenta, acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei.

IMG_0724-1024

IMG_0733-1024

IMG_0767-1024

schita