REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL SC PREFAB SA Guvernanţa corporativă este un concept cu o conotaţie foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acurateţea informaţiilor din rapoartele financiare, existenţa termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea şi transparenţa total asupra rezultatelor financiare, transparenţa auditului intern, a proceselor şi auditului extern. Download
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta al B.V.B. – 31.12.2016 Download
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta al B.V.B. – 31.12.2015 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2014 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2013 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2012 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2011 Download
ACTUL CONSTITUTIV Download