Societatea noastră produce următoarele tipuri de stâlpi:

I. Stâlpi electrici centrifugaţi pentru linii electrice din beton armat - SC 10001, SC 10002, SC 10005, SC 15006, SC 15007, SC 15014, SC 15015, cu caracteristicile aferente, conform proiect de execuţie nr. 18/2005 şi a prevederilor standardelor SR 2970/2005 şi SR EN 12843/2005..

Sunt elemente din beton armat centrifugat, având secţiunea circulară variabilă pe înălţime şi miezul gol, utilizate la construcţia liniilor electrice de joasă şi medie tensiune.

II. Stâlpi din beton armat, precomprimat şi vibrat - SE 4 şi SE 11, având secţiunea trapezoidală variabilă pe înălţime şi cu alveole străpunse, utilizate la construcţia liniilor electrice de joasă şi medie tensiune, de la 1 la 20 kw inclusiv, în condiţii normale de mediu.
Utilizarea stâlpilor în zonele cu condiţii climatice de mediu deosebite se face cu luarea unor măsuri suplimentare de către proiectantul liniei.

Avantaje:

  • Nu necesită întreţinere în timpul exploatării faţă de normele RENEL
  • Rezistenţă la intemperii
  • Siguranţă şi durabilitate
  • Durata de viaţă garantată : 40 de ani de la data fabricaţiei în condiţiile respectării
    normelor de manipulare, depozitare şi transport stipulate în documentele producătorului.

Condiţii generale de calitate

Stâlpii pentru linii electrice LEA sunt produşi după reglementările standardelor menţionate mai sus.
PREFAB aplică un sistem de management intergrat implementat şi certificat de SRAC Bucureşti, inspecţie şi încercarea produsului finit, conform ISO 9001:2001, OHSAS 180001:2007.


Click pentru a descarca

 


Cere oferta

IMG_0398-1024