REGULAMENT DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL PREFAB SA Guvernanţa corporativă este un concept cu o conotaţie foarte largă, care include elemente precum: responsabilitatea managerilor pentru acurateţea informaţiilor din rapoartele financiare, existenţa termenelor limită foarte strânse pentru raportarea financiară, comunicarea şi transparenţa total asupra rezultatelor financiare, transparenţa auditului intern, a proceselor şi auditului extern. Download
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta al B.V.B. – 31.12.2016 Download
Declaratia de conformitate cu Codul de Guvernanta al B.V.B. – 31.12.2015 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2014 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2013 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2012 Download
Declaratia Aplici sau Explici 2011 Download
ACT CONSTITUTIV
Download
Regulament de Organizare si functionare a Consiliului de Administartie
Download
 Politica de distributie a dividendelor Download
 Politica de remunerare si Planul de Administrare aferent exercitiului financiar 2020
Download
Raport de remunerare aferent exercitiului financiar 2020 Download
 CURRICULUM VITAE - Membri organe de conducere PREFAB SA
Download