Prefab

Tuburi de presiune

Tuburi de presiune

Tuburile de presiune din beton precomprimat sunt destinate executării conductelor pentru transportul apei cu temperatura sub 30 grade şi pentru canalizări.

Caracteristici tehnice şi de utilizare :

După modul de execuţie, tuburile de presiune din beton precomprimat se produc în două tipuri:
  -tip I   -Tuburi din beton precomprimat centrifugat;
  -tip II - Tuburi din beton precomprimat vibrat şi presat (SENTAB).


Tuburile de presiune din beton precomprimat de tipul I se execută în două variante, funcţie de modul de realizare a zonei de îmbinare :
          -varianta 1 (PREMO), la care zonele de îmbinare sunt realizate din betoane diferite (zona mufei din beton centrifugat, iar zona capătului drept din betonul stratului de protecţie a armăturii transversale.
          -varianta 2 (IPREROM), la care ambele zone de îmbinare sunt realizate din beton centrifugat.

Diametrele nominale (interioare) ale tuburilor de presiune din beton precomprimat şi lungimile nominale sunt conform tabelului:

Tipul
Varianta
Diametrul nominal
mm
Lungimea nominală
mm
 
I
 
1. PREMO
600
5000
2.   IPREROM
800
1000
5000
 
II
 
SENTAB
1200
1400
1600
2000
 
6000

Tuburile Premo, sunt tuburi de presiune din beton comprimat centrifugat destinat executarii prin îmbinare cu inele de cauciuc a
conductelor pentru alimentari de apa sau canalizare.

Tuburile Sentab, sunt tuburi de presiune din beton precomprimat, vibrat si presat, executate dupa tehnologie suedeza, realizat în exclusivitate de societatea noastra.


 
Tuburile din beton precomprimat centrifugat şi vibro – presat sunt executate conform proiect T 2027/85, STAS 7039/1-81 şi STAS 7039/2-82, pentru următoarele clase de fabricaţie: 7, 10, 13, 16, 19.
Fiecărei clase de fabricaţie îi corespunde o presiune Po, definită ca presiune maximă interioară sub solicitarea căreia, fără alte încărcări şi după consumarea pierderilor de tensiune din armătura pretensionată, în pereţii tubului nu apar eforturi de întindere.
 
Valoarea presiunii Po în bari pentru fiecare clasă de fabricaţie este următoarea:

Clasa de fabricaţie
7   10   13   16   19
Po corespunzător - bari
7   10   13   16   19
Tuburile se verifică în stend la presiunea de verificare Pv bucată cu bucată    ( Po=Pv)
Avantaje:
  • Reţeaua de conducte este uşor de montat şi asamblat în comparaţie cu cele realizate monolit.
  • Durată îndelungată de viaţă în condiţii de exploatare normală.
  • Pe durata exploatării, cheltuielile de întreţinere sunt mici.